Podział gruntów

Podział gruntów

Rozróżniamy cztery podstawowe klasy gruntów: skały lite, grunty mineralne, grunty organiczne i grunty nasypowe.

Skały lite dzielimy na:
– twarde – o nośności powyżej 100 kg/cm2.
– miękkie – o nośności poniżej tej granicy.
Skały lite dzieli się ponadto w zależności od stopnia spękania na niespękane, czyli pozbawione szczelin, mało spękane, czyli ze szczelinami nie przekraczającymi 2mm szerokości oraz mocno spękane ze szczelinami 2-10 mm. Do drugiej klasy gruntów mineralnych rodzimych, zaliczamy wszystkie grunty naturalne zawierające mniej niż 2% cząsteczek organicznych. grunty tej klasy dzielimy na 5 grup, w zależności od uziarnienia:

– grunty kamieniste – zawierające wagowo więcej niż 25% ziaren o wymiarach ponad 25mm
– grunty żwirowe zawierające poniżej 25% ziaren, o wymiarach ponad 25mm oraz ponad 10% ziaren o wymiarach ponad 2mm
– grunty drobnoziarniste zawierające mniej niż 10% o wymiarach ponad 2mm
– grunty makroporowate, w których pory są większe niż wymiary cząstek gruntu
– muły, czyli grunty pylaste, znajdujące się na dnie zbiorników wodnych.
Trzecia klasa gruntów budowlanych to grunty organiczne rodzime, które dzielimy na trzy grupy w zależności od procentowej zawartości części roślinnych (organicznych) w gruncie. Wyróżniamy tu następujące grupy:
– grunty próchnicze zawierające 5-30% części roślinnych
– torfy i grunty torfiaste zawierające powyżej 30% części roślinnych.

Podział gruntów nasypowych na grupy jest uzależnione od rodzaju gruntu, z jakiego powstał nasyp i sposobu w jaki został nasypany, czyli od stopnia zagęszczenia.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *